محلول پاشی پاییزه درختان انار

بروزرسانی شده در: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ - ۱۹:۵۱

باغداران انار کار سلام

پس از برداشت محصول و قبل از برگریزان، محلول پاشی باغات انار با ترکیب فروت ست نقش اساسی در تشکیل و تکامل تخمک و افزایش میزان گرده افشانی موثر و افزایش تشکیل میوه در بهار سال بعد دارد.

مقدار مصرفکود فروت ست (مایع – محلولپاشی) :

محلول پاشی آن ۱ لیتر در هزار لیتر آب میباشد

 

این کود حاوی ماده آلی روی و بر و ازت به سه شکل (آلی، نیترات، اوره) می باشد.

توجه: در زمان بارندگی و وزش باد شدید از عملیات سمپاشی و محلول پاشی در باغات انار خودداری شود.و باغداران می توانند طبق پیش بینی سازمان هواشناسی اقدام به سمپاشی کنند.