محلول پاشی برگی برای باروری در انار ،مرحله قبل گلدهی

بروزرسانی شده در: ۲۵ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۵:۳۱

به اطلاع باغدارن گرامی انار کار کشور میرساند با توجه مرحله فنولوژی خاص درختان انار در برهه کنونی (تورم جوانه ها)دستور العمل زیر جهت گلدهی با تخمدانهای درشت و قوی و نیز دانه های گرده فعال برای افزایش معنی دار تشکیل میوه قابل توسعه است.

محلول پاشی فروت ست(N,Zn,B) 2 لیتر در هزار لیتر آب + آمینه اسید نیم لیتر در هزار لیتر آب

  • بر(B): افزایش جوانه زنی، باروری دانه گرده و رشد لوله گرده به منظور افزایش تلقیح تخمکها.
  • روی(Zn): یکنواختی رشد سرآغازه های برگ و گل و رفع کمبود احتمالی با توجه به اینکه عنصر روی به عنوان کوفاکتور بسیاری از آنزیم های دخیل در گلدهی و تشکیل میوه نقش مهمی دارد.
  • نیتروژن(N): تامین بخشی از نیازهای نیتروژنه گیاه در شروع فصل رشد و افزایش طول عمر تخمک
  • آمینه اسید: افزایش جذب عناصر همراه موجود در محلول پاشی برگی و افزایش باروری دانه گرده و رشد لوله گرده.