محلول پاشی برای کنترل بیماریهای قارچی سرکوسپوریا و لکه برگی آلترناریا و آفت شته ودر زمان گلدهی در باغات انار
بروزرسانی شده در: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۵۸