محلول پاشی با کلر ، برای کنترل بیماری قارچی میوه انار
بروزرسانی شده در: ۱۰ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۴۹