عملیات محلولپاشی فروت ست برای انار – مهندس احمد حائم

بروزرسانی شده در: ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۵:۵۳

عناصر مؤثر در باروری و تولید محصول باید در جوانه گل از دوره داشت گذشته ذخیره شده باشد تا در فرایند تلقیح گل مؤثر واقع گردد.
چون بعد از برداشت ؛محدودیت زمانی برای انجام محلولپاشی فروت ست به دلیل خزان سریع درخت وجود دارد و آزمایش اندوخته عناصر مؤثر در تلقیح در اندامهای درخت معمولا انجام نمیگردد و مهمتر اینکه، در زمان متورم شدن جوانه ها و آماده شدن جوانه گل برای شکوفا شدن و تلقیح ؛ریشه فعالیت قابل توجهی برای جذب عناصر مؤثر در تلقیح را ندارد؛لذا محلولپاشی فروت ست برای انار قبل از گلدهی با ترکیبی از عناصر ازت و روی و بُر و همچنین کلسیم و پتاس و فسفر و مولبدین ضرورت دارد.

  • عنصر روی در شکوفایی گل و عنصر بُر در افزایش طول عمر لوله گرده و دانه گرده شناخته شده است.
  • عناصر ازت و فسفر و پتاس و کلسیم در تحرک گلدهی و رویش برگهای سالم و رشد سر شاخه ها و تکمیل فرایند تشکیل میوه مؤثر گزارش گردیده است.

با توجه به موارد فوق محلولپاشی فروت ست برای انار بعد از بیدار شدن درختان و قبل از نمایان شدن شروع گلدهی توصیه میگردد .
چون ترکیبات متفاوتی برای محلولپاشی فروت ست وجود دارد ؛پیشنهاد میگردد از ترکیبی استفاده شود که حداقل ۱۰درصد ازت و ۸درصد روی و ۲الی۴درصد بُر بهمراه درصدی فسفر و آمینواسید و کلسیم وپتاس و مولبدین در ترکیب وجود داشته باشد.

با تشکر اسفند ۹۷ – مهندس احمد حائم

ضرورت تغذیه و محلول پاشی درختان انار بعد از برداشت میوه با فروت ست

محلول پاشی برگی برای باروری در انار ،مرحله قبل گلدهی

محلول پاشی نیترات پتاسیم برای باغ انار

مصرف و جذب کود به روش محلولپاشی برگ

معایب استفاده از کود های دامی تازه و نپوسیده در باغات انار

روش مصرف ، میزان مصرف و زمان مصرف برخی از کودها که می توان محلول پاشی کرد