ضرورت تغذیه و محلول پاشی درختان انار بعد از برداشت میوه با فروت ست

بروزرسانی شده در: ۲۲ آبان ۱۳۹۷ - ۱۸:۵۴

محلول پاشی فروت ست(N,Zn,B) یک لیتر در هزار لیتر آب

فرو تست یا ست میوه دهی چیست؟
ماده ای ست حاوی ترکیباتی ازعناصر ازت و روی و بور که با درصد و مقداری خاص تهیه گشته تا بصورت محلول پاشی روی درختان استفاده گرددتااصطلاحا” توان و رمق و بنیه ی ازدست رفته درخت را به درخت بازگرداند ، بطوری که برای باردهی فصل آینده کاملا”آماده گردد.

از بین عناصر، سه عنصر ازت، روی و بور، نقش کلیدی و بسیار مهمی در تقویت جوانه ها، تولید گل و گرده افشانی دارند. تأمین این عناصر در زمان مناسب، کمک بسیار زیادی به تقویت جوانه ها و گرده افشانی قوی تر و در نتیجه بالا رفتن میزان محصول می کند

دلیل اصلی
تخلیه مواد غذایی موجود در این جوانه هاست که به دلیل حضور تعداد زیاد میوه خصوصاً در سال پر بار درخت در نزدیکی این جوانه هاست.
در صورت کمبود مواد غذایی و عدم تغذیه درست درخت ، درخت قادر نیست تمام نیاز غذایی میوه ها را تامین نموده و لذا میوه ها در زمان پرشدن، یا از محتوای مواد غذایی موجود در جوانـه های سال بعد بهـره می گیـرند و یا مانـع از رسیـدن مواد غذایی به جوانه های سال بعد می شوند.

بلافاصله پس از برداشت و قبل از ریزش برگ ها. از آنجا که اندام های اولیه گل داخل جوانه ها، در مهرماه تشکیل می شود، بنابراین این مرحله بسیار حساس است و وجود روی، ازت و بور داخل جوانه ها موجب تقویت و افزایش میزان ذخیره انرژی جوانه ها می شود.

توجه:
در زمان بارندگی و وزش باد شدید از عملیات سمپاشی و محلول پاشی در باغات انار خودداری شود.و باغداران می توانند طبق پیش بینی سازمان هواشناسی اقدام به سمپاشی کنند .