شیوع کرم برگ خوار در باغات انار

بروزرسانی شده در: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۸:۱۳

اواسط اردیبهشت ماه وقتی که برگ های درختان انار کامل تشکیل شده اند پروانه های کوچکی ظاهر می شود. تخم این آفت ها به زحمت با چشم دیده می شود پروانه ها تخم های خود را به صورت انفرادی روی جوانه ها  می گذارند.از این تخم ها بسته به درجه حرارت پس از یک هفته تا ده روز لارو ها یا کرمینه هایی که اندازه آنها به حدود ۲ میلی متر می رسد خارج می شوند.لاروهای نوزاد واردجوانه های برگ انار شده و با تنیدن تارهایی به شکل تار عنکبوت و در هم فشردن برگ ها و با تغذیه از جوانه های برگ انار کم کم رشد کرده و در نهایت به حدود یک سانتی متر می رسد .آفت در فصل زمستان به صورت شفیره است و بیشتر در زیر پوست درختچه ها قرار می گیرد .

  • کنترل شیمیایی:

    سم پاشی با یکی از حشره کشها  از قبیل : ۱- دیازینون یک لیتر در هزار لیتر آب. ۲- استامی پراید نیم کیلو در هزار لیتر آب.۳ – کنفیدور نیم لیتر در هزار لیتر آب