شیوع بیماری قارچی لکه برگی sercospora punicae در باغات انار شمال کشور

بروزرسانی شده در: ۱۹ تیر ۱۳۹۸ - ۴:۲۵

بدینوسیله به اطلاع کلیه باغداران انار کار شمال کشور می رساند به دلیل رطوبت و درجه حرارت بالا و بر اساس بررسی های بعمل آمده در روزهای اخیر بیماری قارچی لکه برگی در اکثر باغات مشاهده شده است.

از آنجاییکه گسترش این بیماری ها می تواند خسارتزا باشد به باغداران عزیز توصیه میگردد با اخذ راهنمایی های لازم از کارشناسان حفظ نباتات و کلنیکهای گیاهپزشکی نسبت به مبازره با بیماری فوق با استفاده از سموم قارچ کش مناسب اقدام نمایید.

علائم قارچ :
لکه های قهوه ای روشن و سیاه نا منظم در برگ و میوه که به تدریج در برگ باعث ریزش و در میوه همراه با رشد میوه این لکه ها بزرگتر شده و شاخه های آلوده در اثر قارچ زیاد باعث مرگ درخت می شوند.

علت قارچ:
این بیماری در خاکهای مرطوب و یا بعد از بارندگی زیاد ظاهر می شود و رطوبت و درجه حرارت (۲۰-۲۷ درجه سانتی گراد) بالا به این بیماری کمک می کند.
مدیریت و کنترل قارچ:
میوه های آلوده باید برداشت شوند و شاخه های آلوده حذف و منحدم شوند.
و با برنامه های کاربردی با نظر کارشناسان حفظ نباتات و کلنیکهای گیاهپزشکی دو یا سه اسپری در فاصله ۱۵ روز از قارچ کش های مناسب از قبیل کاپیتان یا مانکوزب، یک کیلو در هزار لیتر آب می توان به کنترل بیماری کمک کرد.

توجه:

در زمان بارندگی و وزش باد شدید از عملیات سمپاشی در باغات انار خودداری گردد و  باغداران می توانند طبق پیش بینی سازمان هواشناسی اقدامات لازم را انجام دهند.

سعی شود محلول پاشی در ساعات خنک روز، برای اثر گذاری بهتر انجام گیرد.

بیماری قارچی آلترناریا انار