شیوع آفت جوانه خوار گلسرخیان انار

بروزرسانی شده در: ۲۵ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۵

پروانه جوانه خوار گلسرخیان Archips rosanus( Tortricidae)

شب پره ای به رنگ قهوه ای روشن است که روی بالهای جلویی آن لکه های سفید رنگی وجود دارد.
زمستانگذرانی این آفت به صورت توده های تخم ۱۰۰ تا ۴۰۰ عددی زیر پوششی به رنگ خاکستری تیره روی تنه ی درخت و شاخه های اصلی میباشد.همزمان با باز شدن جوانه ها، لارو های سن ۱ (لارو هایی که هنوز پوست اندازی نکرده اند و به تازگی از تخم خارج شده اند) در بهار از تخم ها خارج شده و از برگها و جوانه ها تغذیه میکنند. لارو های سن بالاتر ممکن است از پوست میوه هم تغذیه کنند.برگ های به هم چسبیده و مکانهایی از این دست محل بسیار مناسبی برای شفیره هاست و لارو ها در این پناهگاه ها تبدیل به شفیره میشوند. هنگام تبدیل لارو به شفیره یک پیله ابریشمی ساخته شده و برگ لوله ای میشود که شفیره داخل این برگ و پیله ابریشمی داخل آن قرار میگیرد.
این آفت در هر سال فقط یک نسل تولید میکند.

نحوه خسارت:

بیشترین خسارت در مورد آفات زمانی رخ میدهد که آنها بیشترین تغذیه را داشته باشند.حشرات معمولا زمان پورگی و یا لاروی بیشترین تغذیه و خسارت را دارند و حشرات کامل تغذیه چندانی ندارند.در مورد این آفت نیز مهمترین مرحله خسارت زمانی است که لارو ها از برگ تغذیه میکنند و هنگام تبدیل به شفیره با تار های ابریشمی خود برگ را لوله میکنند.حشرات کامل با تخم گذاری روی بوته های گل رز باعث خسارت میشوند.

کنترل:

تمام برگ های لوله شده و پیله ها باید جدا شده و قطع شوند.

در صورتی که شدت خسارت زیاد باشد میتوان با مشورت گیاهپزشک از سموم زولون ۳۵% و گوزاتیون ۲۰% به نسبت ۲ در ۱۰۰۰ استفاده کرد.