شروع کودهی(چالکود) باغات انار

بروزرسانی شده در: ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ - ۷:۵۴

بهترین زمان برای کود دهی(چالکود) باغات انارازنیمه اسفند به بعد میباشد. جو هوای شمال کشور در این زمان از سرما کاسته می شود و محیط و خاک رو به گرمی می رود.

جهت کود دهی درختان انار سه فاکتور در نظر گرفته می شود:
۱-آزمایش خاک۲-آزمایش برگ۳-تناژ(میزان محصول برداشت شده )

با آزماش خاک و برگ می توان نیاز و کمبود عناصر درختان باغ انار را دقیق آنالیز کرد.

(باغدارانی که بصورت تجربی و بدون آزمایشات لازم اقدام به چالکود و کود دهی می کنند میتوانند از کودهای شیمایی کامل موجود در بازار و حتما طبق نظریه کارشناسان مجرب باغبانی استفاده کنند.)

 

مقدار نیاز معمول کود حیوانی(پوسیده و تجزیه شده) برای چالکود درختان انار با سن های مختلف به شرح زیر میباشد.

  1. به ازای درختان انار یک ساله+دو تا چهار بیل
  2. به ازای درختان انار دو تاچهار ساله+پنج تا ده بیل
  3. به ازای درختان انار چهار سال به بالا +ده تا بیست بیل

(هر بیست بیل کود حیوانی یک فرغون می شود)

توجه:چالکود مورد نظر حتما از کود حیوانی پوسیده در قسمت سایه انداز درخت انجام گیرد.