شروع محلول پاشی فروت ست برای باغات انار شمال کشور

بروزرسانی شده در: ۱۴ فروردین ۱۳۹۸ - ۶:۳۶

عناصر ازت و فسفر و پتاس و کلسیم در تحریک گل دهی و رویش برگ های سالم و رشد سرشاخه ها و تکمیل فرآیند تشکیل میوه موثر است.

محلول پاشی فروت ست برای انار بعد از بیدار شدن درختان و قبل از نمایان شدن گلدهی توصیه می شود.

پیشنهاد می گردد که از ترکیبی استفاده شود که حداقل ۱۰ درصد ازت و ۸ درصد روی و ۲ الی ۴ درصد بر به همراه درصدی فسفر و آمینو اسید و کلسیم و پتاس و مولبدین در ترکیب وجود داشته باشد.

توجه: در زمان بارندگی و وزش باد شدید از عملیات سمپاشی و محلول پاشی در باغات انار خودداری شود.و باغداران می توانند طبق پیش بینی سازمان هواشناسی اقدام به سمپاشی کنند.