در زمان گلدهی انار،کنترل شته مهم میباشد

بروزرسانی شده در: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۲۰:۰۴

باغداران انار کار دقت کنند:

کنترل آفت شته در باغ انار باید به موقع انجام گیرد.

آفت شته یکی از عواملی که باعث افزایش بیماریهای قارچی در باغ انار میشود .

شته با ترشّح عسلک موجب جذب گرد وغبار،رشد قارچ های ساپروفیت فوماژین ومسدودکردن روزنه ها می شود که در نهایت باعث اختلال در عمل فتو سنتز وکاهش محصول می گردد .انتقال ویروس ها ی بیماری گیاهی،تزریق مواد سمی به داخل سلول ،برهم زدن هورمون های گیاهی ،تولید گال ،پیچیدگی برگ ودر نتیجه بد شکلی گل و ریزش گل   نیز از خسارات غیر مستقیم شته ها می باشد.

برای کنترل میتوان:

  • از حشره کشهای سیستمتیک  برای مثال می توان (اکسی دیمتون متیل )متاسیستوکس ،(ایمیدا کلو پراید)کونفیدور و (استامی پراید )موسپیلان
  • از  حشره کشهای تماسی برای مثال دیازینون،آذینفوس متیل (کوزاتیون) و فوزالون (زولون)

استفاده کرد