باغداران در اراضی شیبدار در زمان گلدهی درخت انار،خسارت آفت سوسک گرده خوار را جدی بگیرند.

بروزرسانی شده در: ۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۵

در زمان گلدهی  درخت انار، سوسک گرده خوار به صورت دست جمعی جهت تغذیه از گرده ها به تمام گلهای درخت انار حمله ور می شوند  و خوردن گرده و  پرچم و کلاله گل انار  باعث ریزش گلها می شود.


این آفت در شمال کشور بیشتر در اراضی شیبدار و اراضی بالا دست به چشم می خورد. و باغداران در زمان گلدهی درخت انار باید مواظب خسارت این آفت باشند. و دوستان باغدار  می توانند از روشهای زیر برای کنترل خسارت این آفت اقدام کنند:

روش مبارزه مکانیکی وزراعی :

  • کاشت گیاهان تله ترجیحاً با گل آذین درشت ، سفید و فراوان
  • اجتناب از کشت مخلوط درختان
  • کار گذاشتن تشتک های سفید پلاستیکی پراز آب در نقاط مختلف باغ جهت جلب حشرات کامل آفت
  •  در مورد درختان جوان وکوچک در روزهای آفتابی حدود ظهر درپای درختان یک زیر انداز انداخته وباتکان دادن آنها حشرات را جمع آوری ومنهدم نمود.
  •  با توجه به اینکه کود دامی محل مناسبی جهت تخم ریزی حشره می باشد لذا در صورت وجود کود دامی در سطح باغ توصیه می شود که حتماًبا خاک مخلوط شود ویا از سطح باغ خارج شود.

کنترل شیمیایی:

با استفاده از سموم ضربه ای (گروه پیروتروئیدها)  و  با سمپاشی در هنگام شب  می توان از خسارت این آفت جلو گیری کرد.

اثر ضربه ای: آفت در مدت چند دقیقه پس از تماس از تغذیه باز می ماند.

ابتکار شرکت انار صاحبی در خصوص  مبارزه با سوسک گرده خوار  یا سوسک پلن خوار + آموزش