اولین مرحله محلول پاشی زمستانه باغ انار تا ده روز آینده انجام گیرد

بروزرسانی شده در: ۲۰ دی ۱۳۹۵ - ۱۷:۲۶

باغداران سلام

برای سم پاشی از مخلوط روغن ولک و یک سم حشره کش- کنه کش و قارچکش های مسی رایج  استفاده نمایید.

(می توان مقدار روغن ولک برای این مرحله سمپاشی باغ انار بین۱۰ تا ۲۰ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب انتخاب شود)

سمپاشی باید به گونه ای باشد که محلول سمی مثل قطرات باران از روی شاخه درختان به پایین بچکد.
تنه درختان از شاخه ها هم مهمتر است. پس سمپاشی تنه درختان و حتی سایه انداز درختان را هم فراموش نکنید.

قبل از مصرف روغن یا سموم ابتدا آنها را در مقداری آب ولرم به خوبی حل نمایید و سپس در مخزن سمپاش بریزید.

فاصله سمپاشی تا بارندگی از ۲۴ ساعت کمتر نباشد اما فاصله سه روز مناسب است.

اولین مرحله محلول پاشی زمستانه باغ  انار شرکت تعاونی گل انار صاحبی در نوزدهم آذرماه و بیست آذرماه در دو روز به پایان رسید.