اولین مرحله مبارزه زمستانه آفات باغات انار

بروزرسانی شده در: ۶ دی ۱۳۹۶ - ۲:۴۶

اولین مرحله محلول پاشی زمستانه برای مبارزه با آفات باغات انار در دی ماه انجام پذیرد.
فرمول اختلاط به شرح زیر میباشد:
بردو فیکس ۱۰ لیتر + هزار لیتر آب
روغن ولک ۱۰ تا ۲۰ لیتر + هزار لیتر آب

توجه:

در زمان بارندگی و وزش باد شدید از عملیات سمپاشی و محلول پاشی در باغات انار خودداری شود.و باغداران می توانند طبق پیش بینی سازمان هواشناسی اقدام به سمپاشی کنند .