آبیاری به موقع نهالهای انار تازه کشت شده

بروزرسانی شده در: ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ - ۶:۳۶

باغدارن عزیز دقت کنید نهالهای تازه کاشته شده  نیاز به رطوبت کافی دارند تا جوانه ها  برگی ظاهر شوند.

درخت تازه کاشته شده چون سیستم ریشه محدودتری دارد نسبت به درخت استقرار یافته به دفعات آبیاری بیشتری نیاز دارد.

آب مورد استفاده درختان در خاک ذخیره می شود. نوع خاک، عمق و وضعیت آن بر مقدار آبی که خاک می تواند ذخیره نماید تاثیر می گذارد. در خاکهای رسی به مقدار بیشتر آب نگه می دارند و می توانند به تعداد آبیاری کمتری نیاز داشته باشد در حالی که در خاکهای شنی و سبک بر عکس میباشد.

حوضچۀ آبگیر اطراف نهال تازه کاشته شده باید طوری ساخته شود که به اندازۀ کافی آب در آن جمع شود. در عین حال این آبگیر باید به صورتی باشد که آب در اطراف ساقۀ نهال، مدت زیادی نماند زیرا راکد ماندن آب و به وجود آمدن محیط باتلاقی برای ریشۀ نهال مضر است و سبب بروز برخی بیماری ها  از قبیل پوسیدگی ریشه و  طوقه می شود.

خشک شدن نهال بر اثر تجمع آب زیاد