بازدید مهندس باقری معاونت باغبانی استان گلستان به اتفاق هیئت همراه از مجموعه انارصاحبی
بروزرسانی شده در: ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۳۶