بازدید رئیس موسسه تحقیقات علوم باغبانی و به اتفاق رؤسای پژوهشکده میوه های و نیمه گرمسیری و معتدله و سردسیری
بروزرسانی شده در: ۳ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۰۸