بازدید دکتر محمودی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاوزی و منابع طبیعی مازندران و هئیت همراه از مجموعه انار صاحبی
بروزرسانی شده در: ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۱۹