بازدید، اعضای بانک توسعه تعاون استان از مجموعه انار صاحبی
بروزرسانی شده در: ۱ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳۹
  • آقای علیرضا سرین رئیس شعبه مرکزی بانک توسعه تعاون شهرستان ساری به همراه کارشناسان مرکز ، آقایان حبیبیان و گوران از روند پروژه ، گلخانه
    تولید نهال شرکت انار صاحبی بازدید به عمل آوردند.
    روستا یکی از مهمترین پایگاه‌های تولید و رفع نیازهای اساسی جامعه است. این پروژ شرایط اشتغال برای 20 نفر ، بویژه بانوان در روستا را فراهم کرد.