کارگاه آموزش و ترویج انار توسط مدیریت جهاد کشاورزی ساری در مجموعه انار صاحبی
بروزرسانی شده در: ۷ آذر ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۷
  • در این کارگاه آموزشی مهندس ایزدی مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران و مهندس صادقی مدیریت مرکز جهاد کشاورز سمسکنده و سرپرست گروه میوه های گرمسیری مهندس سید علی اکبر داودی  و همکارانشان از دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری کشور و باغداران گرامی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ حضور داشتند.