باغ انار ۲۵ هکتاری الگویی و مدرن،مهندس میرزنده دل /گنبد
بروزرسانی شده در: ۱۸ آبان ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۰