باغ انار دکتر باقری+ تصاویر
بروزرسانی شده در: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۲
  • باغ انار دکتر باقری

    روستای قلی آباد شهرستان گرگان

    ناظر دکتر میرزنده دل

    رقم ملس ممتاز

    تهیه نهال از شرکت انار صاحبی