بازدید دکتر غلامیان موسسه تحقیقات مرکبات رامسر از مجموعه انار صاحبی
بروزرسانی شده در: ۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۹
  • بازدید دکتر غلامیان موسسه تحقیقات مرکبات رامسر از مجموعه انار صاحبی.

    انتقال 10 رقم انار برتر، برای کشت در موسسه تحقیقات مرکبات رامسر برای تحقیقات بیشتر بر روی ارقام مورد نظر.